Oferujemy usługi z zakresu wykonania:
  • Mapy do celów projektowych
  • Wytyczenie obiektów budowlanych
  • Inwentaryzacja obiektów budowlanych
  • Podział nieruchomości
  • Wznowienie znaków geodezyjnych
  • Wyznaczanie punktów granicznych
  • Ustalenie przebiegu granic
  • © Strona w przygotowaniu